Tallinna suhted teiste linnadega

Tallinn lähtub bi- ja multilateraalse koostöö partnerite valikul linna huvidest ja väljakutsetest, vältides sealjuures formaalsete sõprus-, partner- jt lepingute sõlmimist. Koostöölepe sõlmitakse vaid erandjuhul ja tähtajaliselt, kui see on hädavajalik potentsiaalsele partnerile Tallinnale strateegilise tähtsusega valdkonnas. Kehtivad koostöölepingud vaadatakse üle regulaarselt ja tehakse vajadusel linnavalitsusele ettepanek lepingu lõpetamiseks.

Viimati muudetud: 01.10.2021