Välissuhete ja protokolli osakonna tutvustus

Osakonna ülesandeks on planeerida ning koordineerida linna välissuhteid, koostööd partnerlinnadega, rahvusvaheliste ning regionaalsete organisatsioonide ja võrgustikega, välja töötada ning ellu viia Tallinna linna eurointegratsiooni poliitikat, korraldada linna külaliste vastuvõtmist Tallinnas ning Tallinna esindajate osalemist rahvusvahelistel üritustel.  

Osakond valmistab ette koostöölepingud partnerlinnade ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja võrgustikega ning jälgib nende täitmist, valmistab ette linna välissuhteid ning eurointegratsiooni käsitlevate õigusaktide eelnõud.  

Osakond valmistab ette linnavalitsuse protokollilised vastuvõtud ja üritused ning konsulteerib linna struktuuriüksusi protokolliliste ürituste läbiviimisel.   

Viimati muudetud: 02.08.2019