2019/20 õppeaasta eesmärgid

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses rakendatakse õuesõpet.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: vähemalt kord nädalas toimuvad õuesõppepäevad, metsapäevad ja neli korda aastas ühised matkad lähiümbrusesse – terviserada, Haven Kakumäe, Kakumäe rand, Õismäe raba jt

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses kasutatakse lapsest lähtuvaid põhimõtteid ja pedagoogikaid.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: tegevused toimuvad väiksemates gruppides, vähemalt kord nädalas toimuvad õppe- ja kasvatustegevused lasteaia huviala tegevuskeskustes, esikohale on seatud tegevused laste huvidest lähtuvalt, järkjärguline üleminek projektõppele.

  • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevustes kasutatakse MTÜ Mondo haridusprojekti "Eesti lasteaedade kaasamine maailmaharidusse ja arenguhüpe Mondo maailmahariduskeskuse kommunikatsioonile” test-õppematerjale.

Tegevused eesmärgi täitmiseks: rühmad kasutavad õppe- ja kasvatustegevustes tüdruk Amanda lugusid, milles käsitletavad teemad on: toit, vesi, tarbimine, kliimamuutused, inimõigused, haridus, kultuuriline mitmekesisus, võrdõiguslikkus ja ränne. Materjalide eesmärk on eakohasel viisil tutvustada lastele maailma suuremaid murekohti ja lihtsaid viise, kuidas ka lapsed saavad maailma paremaks muutmisse oma panuse anda. Eesmärk on arendada lastes mõistmist, empaatiavõimet ja hoolivust. 

 

Viimati muudetud: 20.12.2019