Kohatasu ja toidupäeva maksumus

Lapsevanema poolt kaetava osa määr alates 1. jaanuarist 2020

Vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus on 71,25 eurot.  Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 31.12.2019 nr HA-478.

Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta lasteaia direktorile esitama avalduse.

  • avalduses esitatud andmete õigsust kontrollib kirjalikult elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga
  • andmete  õigsuse kontrolli järel on lasteaia direktoril õigus kooskõlastatult hoolekoguga lapsevanem vabastada osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Paljulapselised pered, alates kolmandast lapsest, saavad kohatasu vabastust 100% juhul, kui:

  • Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last
  • vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.

Toidupäeva maksumus

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord). Toidukulu katmise piirmäära kehtestamise määrus on leitav siit

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Vastavalt Tallinna Veerise Lasteaia hoolekogu otsusele, 04.12.2019 protokoll nr 1, on laste toidukulu päevamaksumus lapsevanemale  alates 01.01.2020 järgmine:

  • 1.-3.a. lapsed  (sõim) 1.80€
  • 3.-7.a. lapsed  (aed) 2.00€

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. 

Viimati muudetud: 12.02.2020