Kohatasu ja toidupäeva maksumus

Lapsevanema poolt kaetava osa määr alates 1. jaanuarist 2019

Vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus on 65,88 eurot 

Alus: Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri  19.12.2018 nr  HA-4/95

Juhul, kui vanemal pole võimalik täies ulatuses vanema osa maksta, peab ta lasteaia direktorile esitama avalduse.
  • avalduses esitatud andmete õigsust kontrollib kirjalikult elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond, täpsustades vajadusel andmed Maksu- ja Tolliametiga
  • andmete  õigsuse kontrolli järel on lasteaia direktoril õigus kooskõlastatult hoolekoguga lapsevanem vabastada osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

Paljulapselised pered, alates kolmandast lapsest, saavad kohatasu vabastust 100% juhul, kui:

  • Tallinna lasteasutuses käib perest kolm või enam last
  • vanema ja laste elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.

Kohatasu vabastuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada lasteasutuse direktorile vastav avaldus. Direktor vabastab pere kohatasu maksmisest kuni üheks õppeaastaks.

Toidupäeva maksumus

Vastavalt Tallinna Veerise Lasteaia direktori käskkirjale 1-1/1, 26.07.2017 on laste toidupäeva maksumused  järgmised:

  • 1.-3.a. lapsed  1.70€
  • 3.-6.a. lapsed  1.90€
  • 6.-7.a. lapsed  2.00€

Viimati muudetud: 02.01.2019