Veerise Lasteaia täitmata ametikohad

  • Pakume tööd õpetaja abile alates 2.maist 2019.

Õpetaja abi on rühma perenaine, kes hoiab korras temale määratud ruumid, serveerib lastele toitu ja peseb toidunõud. Vajadusel abistab õpetajat ja lapsi, käib koos nendega jalutus- ja õppekäikudel. 

  • Soovime alates septembrist 2019  alustada huviringina  rahvatantsuõppega. Oleme pakkumistele avatud!

 

Viimati muudetud: 17.04.2019