30.03.2020

Veerise Lasteaia töökorraldus

Lugupeetud lapsevanemad!

 Alates  25.05.20 on avatud kõik rühmad. 

Kehtivad siiski täiendavad soovitused viiruse leviku peatamiseks.

-         Lasteaia huviringe ei toimu

-          Muusika- ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis

-          Palun lastele mitte kaasa anda koduseid mänguasju

-          Operatiivset infot edastatakse rühmaõpetajatele meilide kaudu ja edasi  jagatakse lastevanematele kodulehel, Facebookis ning rühmade listide kaudu

-         Lapsevanemaid lasteaia siseruumidesse  ei lubata.

-        Õpetaja võtab lapse vastu õues või välisukse juures.
-        Vältimaks haigete laste vastuvõttu, kraadime  kõiki lasteaeda tulevaid lapsi.

 Täiendavate küsimuste ja probleemide korral palun pöörduda direktori või õppealajuhataja poole.

Kairi Mander oppealajuataja@veerise.edu.ee  - 6 480 502

Raili Mäe       direktor@veerise.edu.ee   - 588 68 258

Palume väga hoolikalt kinni pidada soovitustest viiruse piiramiseks!

Info alloleval lingil:

https://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Tallinna-meetmed-koroonaviiruse-tokestamiseks

Uudise rubriigid: