Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Tallinna Veerise Lasteaia missioon on pakkuda koolieelsetele lastele kvaliteetset alusharidust, mis on tihedalt seotud meie kultuurilooga.

Visioon

Tallinna Veerise Lasteaed on lapsesõbralik, turvaline ja kaasaegne lasteaed, milles käiv laps kujuneb iseseisvaks ning  rahvakultuuri ja -kombeid väärtustavaks inimeseks.

Väärtused

  • Koostöö
  • Sõbralikkus
  • Rahvuslikkus
Viimati muudetud: 27.03.2019