Koosseisunimestik

Tallinna Lasteaed Vikerkaar isikkoosseis alates 15.10.2015

1. direktor 1,0
2. õppealajuhataja 1,0
3. muusikaõpetaja 1,0
4. liikumisõpetaja 1,0
5. logopeed 1,0
6. lasteaiaõpetaja 24,0
7. õpetaja abi 12,0
8. majandusjuhataja 1,0
9. eripedagoog 1,0
Kokku 25 ametikohta

 

 

Viimati muudetud: 15.10.2015