Koosseisunimestik

Tallinna Lasteaed Vikerkaar isikkoosseis alates 08.09.2017
1. direktor 1,0
2. õppealajuhataja 1,0
3. muusikaõpetaja 1,0
4. liikumisõpetaja 1,0
5. logopeed 1,0
6. eripedagoog 1,0
7. lasteaiaõpetaja 20,0
8. assistent 2,0
9. õpetaja abi 12,0
10. majandusjuhataja 1,0
Kokku 41 ametikohta

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 07.03.2018