Missioon, visioon, väärtused

Meie hea töö viljaks on terve, tark ja rõõmus laps!

Visioon
Tallinna Lasteaed Vikerkaar on turvaline tervist edendav lasteaed, kus töötab professionaalne ja usaldusväärne personal ning kus koostöös koduga on loodud igale lapsele võimalused mitmekülgseks arenguks.

Missioon
Koostöös perega toetame lapse igakülgset tervislikku arengut lapsesõbralikus professionaalses keskkonnas, et lapsest kasvaks iseseisev, vastutus- ja otsustusvõimeline ning loov isiksus.

Põhiväärtused
Lasteaia põhiväärtused läbi vikerkaare värvide:

  • Koostöö – Toetame vastastikusel usaldusel tuginevat suhtlemist täiskasvanute ja laste vahel. Oleme head koostööpartnerid kõigile huvigruppidele.

  • Tervis – Pöörame tähelepanu tervislikule toitumisele ja eluviisile, loome turvalise kasvukeskkonna lastele ja töötajatele. Soodustame lapse emotsionaalset, sotsiaalset, vaimset ja füüsilist arengut läbi erinevate terviseedenduslike tegevuste.

  • Hoolivus – Oleme lapsekeskne lasteaed, näitame välja huvi, hoolivust ja abivalmidust kõigi laste ja töökaaslaste suhtes.

  • Sallivus – Väärtustame iga last, arvestades tema kultuurilist, keelelist või muud eripära.

  • Loovus – Oleme avatud uuendustele, arendame laste fantaasiat ja anname võimaluse läbi loominguliste tegevuste ise proovida ning valikuid teha.

  • Julgus – Oleme julged ja head kaaslased, loome lasteaias kiusamist ennetava käitumiskultuuri, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ja tegutsetakse ebaõigluse vastu.

  • Austus – Peame lugu ning arvestame iga isiksuse individuaalsete vajaduste, erinevuste ja kommetega.

 

Lehekülge haldavad:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel. 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Gerli Korotkov, infojuht-haridustehnoloog
Tel 53 072 949, e-post: gerli.korotkov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 17.09.2019