Õppeaasta eesmärgid

Tallinna Lasteaed Vikerkaar 2016-17 õppeaasta õppe-ja kasvatustöö üldeesmärk on:


Arendada läbi õppe-ja kasvatustegevuste lastevahelisi sotsiaalseid suhteid, väärtustada mängu kaudu õppimist ja luua tingimused lapse individuaalse arengu toetamiseks.

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 26.10.2016