Tallinna Lasteaia Vikerkaar osalemine projektides

2005 aasta jaanuaris liitus Tallinna Lasteaed Vikerkaar Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga.
Tervist Edendava Lasteaia tunnistuse nr. 54 saime aprillis 2005.

2013 aastal liitusime MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed".
Projekti eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt.

2018 aasta sügisel liitus Tallinna Lasteaed Vikerkaar rahvusvahelise projektiga "Roheline kool" (Ecoschools), mille eesmärk on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.
2019 aastal tunnustati lasteaed keskkonnatedlikkuse eest ülemaailmselt tuntud ökomärgise "Roheline lipp".
Lasteaia Rohelise kooli tegemistega saab lähemalt tutvuda: https://rohelinelasteaedvikerkaar.blogspot.com/

 

Lehekülge haldab:

Gerli Korotkov, infojuht-haridustehnoloog
Tel 53 072 949, e-post: gerli.korotkov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 01.06.2020