Terviseedendus

Igast väikesest algab suur- aga algus, see sõltub suurest.
                                                                
                                                                              Mariann Laius

 

Tallinna Lasteaed Vikerkaar liitus jaanuaris 2005 Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga.
Tervist Edendava Lasteaia tunnistuse nr 54 saime aprillis 2005.

 Koolieelses asutuses ja kodus pannakse paika eetiline alus ja põhilised suhtumised tervisse, põhilised eluoskused ja sotsiaalne vastutus.

 Lasteaias on loodud meeskond, kes tegeleb tervisedenduse arendamisega. Lasteaial on oma Tervisedenduse Tegevuskava, mis 2006 aastal  hõlmab kaheksat valdkonda:

 1. Lasteaia füüsiline sisekeskkond
 2. Lasteaia väliskeskkond
 3. Tervisekasvatus kui osa alusharidusest
 4. Laste kehaline aktiivsus
 5. Õppimine mängu kaudu
 6. Võimalused erivajadustega lastega
 7. Lasteaia vaimne sisekeskkond
 8. Päevakava, planeerimine, reeglid

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 17.12.2013