Mõmmikud

LIITRÜHM MÕMMIKUD ON AVATUD

 

kell: 7.00-18.00

 

 MÕMMIKUD on vene õppekeelega liitrühm

ÕPETAJAD: Svetlana Ivanova; Svetlana Tolkatšjova

 

Õpetaja abi: Larissa Malkova

 

Lasteaia hoolekogu 2019/2020 õppeaastal esindab MÕMMIKUTE rühmast: 
Nikolai Kornõšev

MÕMMIKUTE RÜHMA TEATED: mommikud@vindi.edu.ee

 

RÜHMA TELEFON + 372 5671 6304

Viimati muudetud: 03.10.2019