Õppeaasta eesmärgid

AASTA TEEMA

„Mängime ja Õpime Koos! (MÕK)“

PEAEESMÄRGID 2019/2020

1.Laps on õppeprotsessis aktiivne, loov ja hooliv enda, kaaslaste ja ümbritseva keskkonna suhtes.

2.Laps on omandanud digipädevuste alusoskused.

Lasteaia 2020-2021 õppeaasta tegevuskava

Viimati muudetud: 01.09.2020