Teenused ja hinnad

Lasteaia tasu koosneb kahest osast: kohatasu ja toidupäeva maksumus

KOHATASU

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Lasteaia kohatasu on alates 1. jaanuarist 2020 ühe lapse kohta 71.25 eurot kuus (ujulaga lasteaedades 78.26 eurot).

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaalasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Kohatasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Kohatasu ei makta vaid selle perioodi eest kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

TOIDUKULU

Septembrist 2017 on Tallinna lastele lasteaiatoit linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses tasuta (Tallinna Linnavolikogu 7. septembri määrus nr 17 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord)

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidu päevamaksumus on piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS TALLINNA VINDI LASTEAIAS

Toiduraha arvestatakse kohalkäidud päevade järgi:

 I vanuserühm (1,5 - 6 a) 2,10 €

II vanuserühm (6 - 7 a) 2,15 €

Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu. 

Lapsevanemate paremaks teenindamiseks on Tallinna linn muutunud arvete eest tasumise kodanikele senisest lihtsamaks. Aadressil

https://iseteenindus.tallinn.ee/kasutaja/sisselogimine saab maksta kõiki linna poolt esitatud arveid ja tellida ka SMS-teavitus. Keskkonda sisenemiseks on kodanikul vaja ID kaarti või ka siseneda läbi panga. Iga kodanik näeb ainult talle esitatud arveid ja saab nende eest samas kohas ka maksta.

Viimati muudetud: 06.01.2020