AvalehtVindi lasteaedMetoodikakeskus › Tegevuskava

Tegevuskava


2018

Kogu aasta jooksul

Õpetajate  nõustamine, metoodilise kirjanduse ja õppemängude laenutamine

veebruar

Ümarlaud keeleõppe teemadel

märts

Lastekirjanduse Keskuse külastus

aprill

Mängude kasutamine keeleõppes

mai

Õppematerjalid erinevate tasemetega rühmadele

juuni

Õppekäik

juuli-august

Raamatukogu täiendamine metoodilise kirjandusega, õppemängude valmistamine, koolituste ettevalmistamine.

september

Lapse kohanemine võõrkeelses keskkonnas

oktoober

Tähejooga

november

Nutikas keeleõpe - praktiline töötuba ja nutivahendite kasutamine

detsember

Kokkuvõte ja aruande esitamine

2017

03. märts
17. märts

Muusika ja liikumine keeleõppe toetajana lasteaias – koolitus muusika-ja liikumisõpetajatele.
Metoodikakeskuse avamine.

05. aprill
17. aprill

Ümarlaud keeleõppe teemadel.
Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala tudengite visiit.

16.mai

Koolitus õpetajatele “Keelekümblusrühma lapse keelelise arengu toetamine ja hindamine“ õppematerjalide ja lauamängude tutvustus.

juuni - august

Metoodikakeskuse raamatukogu täiendamine  ja õppematerjalide soetamine. Koolituste ettevalmistamine sh kontaktide loomine ja kokkulepete sõlmimine koostööpartneritega.

19.september

Seminar õppekomplekti "Lauldes on õppimine tore" tutvustamiseks.

27. september

Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala tudengite visiit lasteaeda ja keskusega tutvumine.

28.november

Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala tudengite visiit lasteaeda ja keskusega tutvumine.

07. detsember

11. detsember

Arenguvestlus lasteaias kui koostöö lapsevanemaga
Lektor Svetlana Luneva-Ossipova

Õppekäik Sagadi looduskooli ja metsamuuseumisse
Kokkuvõte toimunud tegevustest ja aruande esitamine.

Viimati muudetud: 20.03.2018