Tegevuskava

2020

LÄBIVIIMISE AEG

ÜRITUS

aasta jooksul

Õpetajate  nõustamine, metoodilise kirjanduse ja õppemängude laenutamine

Veebruar

Täielik keelekümblus lasteaias 

Märts

Muukeelne laps Eesti lasteaias
Nutikas keeleõpe - praktiline töötuba ja nutivahendite kasutamine  

Aprill
Mai

Õppekäik Lääne - Virumaale
Lauldes on õppimine tore ehk keeleõpe laulude abil

Juuni - juuli

August

Raamatukogu korrastamine,  täiendamine õppemängude ja metoodiliste kirjandusega,  koolituste ettevalmistamine.
Õpime kõikjal – õuesõppe meetodite kasutamine keeleõppes

September

Lapse kohanemine võõrkeelses keskkonnas

Oktoober
November

Tajusid ja meeli arendavad mängud
Meisterdamine lapse arengut toetava tegevusena 

Detsember

Muuseumi külastus  
Kokkuvõte ja aruande esitamine

 

Viimati muudetud: 26.02.2020