Tegevuskava

2019

LÄBIVIIMISE AEG

ÜRITUS

aasta jooksul

Õpetajate  nõustamine, metoodilise kirjanduse ja õppemängude laenutamine

Jaanuar

Planeerimiskoosolek

Aprill

"Sõnavaraloend ja sõnataseme hindamine” 

Kõnearenduslike mängude ja materialiseeritud õppevahendite  kasutamine tegevustes.

Mai

Ülevaadekeelekümblusest, praktika ja tulemused

Praktiline töötuba – keelekümbluse õppevahendite kasutamine

juuni-august

Raamatukogu korrastamine,  täiendamine õppemängude ja metoodiliste kirjandusega,  koolituste ettevalmistamine.

September

Rahvusvahelise konverentsi "Challenges and possibilities in multilingual Early Childhood Education" raames Tallinna Vindi Lasteaia lasteaia keelekümblusrühmade ja metoodikakeskuse külastus

Oktoober

„Animatsioon abiks eesti keele õppimisel“ NukuFilmi lastestuudio

November

Õppekäik (Paldiski)

Detsember

Õppekäik Lastekirjanduse keskusesse

Kokkuvõte ja aruande esitamine

 

Viimati muudetud: 24.09.2019