Virmalise Lasteaed liitus programmiga Roheline Kool

                                                                                                       

Tallinna Virmalise Lasteaed liitus Rohelise Kooli programmiga 2018. aasta septembris. Lasteaia igapäevaelus oleme orienteeritud rohelise eluviisi järgimisele ja looduse hoidmisele.

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. Eesti liitus programmiga 2016. aastal, mil programmiga liitumise soovi avaldas 37 Tallinna lasteaeda ja kooli. 2019. aasta maiks oli programmiga liitunud 120 õppeasutust, neist 65 Tallinnast. 

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu  Tartu Keskkonnahariduse Keskusega.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

1. Seitsmest sammust koosnev strateegia

2. Käsitletavad teemad

 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

Strateegia 7 sammu:

1. Keskkonnatöörühma moodustamine

2. Keskkonnaülevaatuse tegemine

3. Tegevuskava koostamine

4. Monitooring ja hindamine

5. Tegevuste sidumine õppekavaga

6. Teavitamine ja kaasamine

7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine

 

Rohelise Kooli teemad:

1. Elurikkus ja loodus

2. Kliimamuutused

3. Energia

4. Globaalne kodakondsus

5. Tervis ja heaolu

6. Meri ja rannik

7. Prügi

8. Kooliõu

9. Transport

10. Jäätmed

11. Vesi

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Tallinna Virmalise Lasteaia Rohelise Kooli teemad on:

2018/2019 õppeaastal:

  1. Vesi
  2. Meri ja rannik
  3. Kliimamuutused

2019/2020 õppeaastal

  1. Elurikkus ja loodus
  2. Tervis ja heaolu
  3. Kooliõu

 

Rohelise Kooli projekti töörühma kuuluvad:

Õpetajad Siiri Essenson; Tiiu Kask ja Ingrid Jakobson

Õpetaja abi Ksenja Bajeva

Lapsevanem Meeli Sermat

Projekti juhib lasteaia arendusjuht Marju Moor

Meie lasteaia üks põhiväärtusi on: hoiame keskkonda ja loodust meie ümber. Peame oluliseks meid ümbritseva keskkonna väärtustamist ja jätkusuutlikkuse tagamist. Loodushoidvad eluviisid aitavad lapsel mõista oma tegevusi ja nende tagajärgi.

Lisaks juhindume oma tegevustes kokku lepitud keskkonnapõhimõtetest.

Toimetaja: Marju Moor, Virmalise Lasteaia arendusjuht

Viimati muudetud: 04.05.2020