Virmalise Lasteaia kodukord

Tallinna Virmalise Lasteaia kodukord on kinnitatud hoolekogu 15.10.18 otsusega nr 4.

Lasteaia kodukord on lapsevanematele kättesaadav ka infokeskkonnas www.eliis.ee või paberkandjal rühmades.

Viimati muudetud: 20.09.2019