Konverentsi kava

Tallinna visioonikonverents 2012 "Elu mägedel - 50 aastat hiljem" toimus Tallinna Tehnikaülikooli aulas 16. oktoobril.

14.00-15.00 Registreerumine, tervituskohv, arhiivikaadrid
15.00-15.10 Avasõnad
Toomas Vitsut, Tallinna Linnavolikogu ja visiooninõukoja esimees
15.10-15.25 Mustamäe uus algus ja võimalus
Hardo Aasmäe, geograafiateaduste kandidaat, Tallinna linnapea 1990-92
15.25-15.40 "Magamislinnade" renoveerimisest teiste maade kogemuse foonil - järeldusi Tallinna jaoks
Prof Erik Terk, Tuleviku-uuringute Instituudi direktor, Tallinna Ülikool
Jaan Kurm, OÜ Urban Management, juhatuse esimees
15.40-15.55 Õiguslikud probleemid terviklikul ümberhoonestamisel
Riigi, omavalitsuse ja korteriomaniku õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine Mustamäe I, II, ja III mikrorajooni näitel
PhD Urmas Arumäe, dotsent,  õiguse- ja  avaliku halduse õppetool, EBS
15.55-16.10 Mustamäe I, II ja III mikrorajooni terviklik ümberhoonestamine: rahastamise võimalused
PhD Andres Tupits, dotsent, õiguse- ja  avaliku halduse õppetooli juhataja kt, EBS
16.10-16.25 Linn elamiseks, elamine linnas - Mustamäe visioon
Prof Irina Raud, ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetool, Tallinna Tehnikaülikool
16.25-17.00 Vaheaeg
17.00-17.15 Valmisolek muutusteks: Mustamäe korteriomanike uuring 2012
Prof Mati Heidmets, Psühholoogia instituut, Tallinna Ülikool
17.15-18.45 Diskussioon
Moderaator Hardo Aasmäe
18.45-18.55 Kokkuvõte, konverentsi lõpetamine
19.00 Toomas Vitsuti vastuvõtt konverentsist osavõtjatele
Viimati muudetud: 24.03.2014