Programm 2021

Tallinna visioonikonverentsi "Õnnelik linn" programm.

Kolmapäeval, 15. septembril kell 9.00-17.00 toimus Kultuurikatlas Tallinna visioonikonverents, konverentsipäeval toimunud ettekandeid, videosid ja vestlusringi arutelusid saad järelvaadata siin.

Konverentsi avamine

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku avakõne.

Opening address from Tiit Terik Chairman of Tallinn City Council.

Tallinna visioonikonverentsi tänavaküsitlus "Mis jääb tallinlasel õnnest puudu?"

Street interviews "What would make citizens of Tallinn happy?"

 I Linn on lahendus, mitte probleem (10.00-12.00)

Part I   The City Is a Solution, Not a Problem

„Kuidas kutsuda esile muutust - Helsinki ja Vantaa" endine Vantaa aselinnapea Hannu Penttilä (klipp on sünkroontõlkega eesti keelde, ilma tõlketa ettekannet saate näha siit).

"How to Evoke Change - Helsinki and Vantaa", Hannu Penttilä, former vice-mayor of Vantaa (click here to see the presentation in English)„Linnaruumilise rohepöörde suured otsused" arhitekt Indrek Allmann (arhitektuuribüroo PLUSS, Hundipea roheline linnaosa)

"Major Decisions in Urban Green Transition" Indrek Allmann,  PLUSS Architects, Hundipea green neighbourhood


„Andmed ja otsused elukvaliteedi parendamiseks" Tallinna Transpordiameti liiklusekspert Grigori Parfjonon.

"Data and Decisions for Improving Life Quality", Grigori Parfjonov, traffic expert from Tallinn Transport Department


Teematõstatus paneeldiskussioonile TalTechi tuleviku linna professor Jenni Partanen „Linn on lahendus, mitte probleem“.

City Is a Solution, Not a Problem; introduction to the panel discussion from Jenni Partanen, professor of Future City, TalTech


Paneeldiskussioon "Linn on lahendus, mitte probleem", kus osalevad: Andrus Kaldalu (Mainor Ülemiste), Marek Rannala (Liikuvusagentuur), Markus Hääl (Hundipea arendus), Kaidi Põldoja (ruumiloome kompetentsikeskus, Tallinna strateegiakeskus) ning arutelu juhib arhitekt Indrek Allmann

Panel discussion City Is a Solution, Not a Problem. Participants: Andrus Kaldalu (Mainor Ülemiste), Marek Rannala (Mobility Agency), Markus Hääl (Wolfscape), Kaidi Põldoja (Space Creation Centre of Excellence, Tallinn Strategic Management Office). The moderator of the panel is Indrek Allmann.

.

II Linn, kus on aega (12.45-14.35)

Part II  A City Where You Have Time

Kirjanik Jan Kausi ettekanne teemal „Mis on linn?“ 

"What Is a City?" from writer Jan Kaus


 
„Tark ei torma - aja ja tervise seosed linnas" Eesti inimarengu aruande "Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud" peatoimetaja Helen Sooväli-Sepping,

"Slow And Steady Wins the Race - Time And Health In the City", Helen Sooväli-Sepping, Editor-in-chief of Estonian Human Development Report Spatial Choices for an Urbanised SocietyRobert Bell, Intelligent Community Forumi kaasasutaja "Miks pälvis Tallinn maailma intelligentseima kogukonna 2020 tiitli"

"Why Was Tallinn Chosen As the World’s Most Intelligent Community in 2020?", Robert Bell, Co-Founder of Intelligent Community ForumLäti suursaadik Eestis Raimonds Jansons „Tallinn - a city for an active lifestyle" (klipp on eestikeelse sünkroontõlkega, tõlketa ettekannet saab näha siit)

"Tallinn - a City for an Active Lifestyle", Raimonds Jansons, Ambassador of Latvia to Estonia (click here to see the talk in English)


"Koosloomest valitsemisel ja poliitikakujundamisel" Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor Leif Kalev.

"Co-creation in Government and Politics", Leif Kalev, Professor of state and citizenship studies at Tallinn University, School of Governance, Law and Society


Paneeldiskussioon "Linn, kus on aega – inimese mõõde linnas", milles osalevad: Joosep Kaasik (Põhja prefekt), Peter Pedak (Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor), Mari Rull (Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor) ja Signe Lass (Helmes Grupi talendijuht) ning arutelu juhib Helen Sooväli-Sepping.

Panel discussion A City Where You Have Time - a Human Dimension in the City. Participants: Joosep Kaasik (head of North Prefecture), Peter Pedak (director of Tallinn French Lyceum), Mari Rull (Director of Tallinn Mental Health Center) and Signe Lass (Global Head of Talent, Helmes). The moderator of the panel is Helen Sooväli-Sepping.

 III Intelligentne roheline maailmalinn (15.05-17.00)

Part III Intelligent and Green City of the World

„Vähesest nulli" tippjuht, majandusekspert ning haridustegelane, AS-de Utilitas Eesti ja Utilitas Tallinn juhatuse esimees Robert Kitt

"From Less to Zero", Robert Kitt, Chairman of Utilitas AS


Tallinna Ülikooli psühholoogiaõppejõud Avo-Rein Tereping,"Õnnelikud linnad – globaalne ja kohalik vaade"  

"Happy Cities - a Global and Local View", Avo-Rein Tereping, Professor of psychology at Tallinn University


Lühiintervjuusid teemal „Kuidas teete linna õnnelikumaks?“ Tallinna linnaametite juhtidega: 
How Will You Create a Happier City? Short interviews with the directors of Tallinn City Departments. 

Ain Valdmann (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet) 
Ain Valdmann (Urban Environment and Public Works Department) 

Andres Harjo (Tallinna Transpordiamet), 
Andres Harjo (Transport Department) 


Andres Pajula (Tallinna Haridusamet)  
Andres Pajula (Education Department)Einike Uri (Tallinna Linnavaraamet). 
Einike Uri (City Property Department).  

Ettekannetele järgnes paneeldiskussioon teemal "Intelligentne roheline maailmalinn", kus arutlevad Tiit Terik (Tallinna Linnavolikogu esimees), Ain-Alar Juhanson (Ironman Tallinn peakorraldaja), Kadi Pärnits (AS Mainor juhatuse esimees, Tallinna Linnavolikogu liige) ja Madle Lippus (MTÜ Elav Tänav tegevjuht) - arutelu juhib Mihkel Kaevats (rohepöörde kompetentsikeskus, Tallinna strateegiakeskus).

Panel discussion Intelligent and Green City of the World  Participants: Tiit Terik (Chairman of Tallinn City Council), Ain-Alar Juhanson (Chief Event Organiser of Ironman Tallinn), Kadi Pärnits (Chairman of the management board at Mainor Ülemiste and member of Tallinn City Council) and Madle Lippus (CEO of MTÜ Elav Tänav). The moderator of the panel is Mihkel Kaevats (Green Revolution Section, Tallinn Strategic Management Office)


Konverentsi lõpetamine

Closing the conference

Tallinna linnavolikogu esimehe Tiit Teriku kokkuvõte konverentsipäevast.
Closing message from Tiit Terik Chairman of Tallinn City Council.

Viimati muudetud: 29.09.2021