Tallinna visioonikonverents 2012 materjalid

Mustamäe uus algus ja võimalus
HARDO AASMÄE, geograafiateaduste kandidaat, Tallinna linnapea 1990-92
Ettekanne (.pdf) 

"Magamislinnade" renoveerimisest teiste maade kogemuse foonil - järeldusi Tallinna jaoks
Prof ERIK TERK, Tuleviku-uuringute Instituudi direktor, Tallinna Ülikool
JAAN KURM, OÜ Urban Management, juhatuse esimees
Ettekanne (.pdf) 

Õiguslikud probleemid terviklikul ümberhoonestamisel
Riigi, omavalitsuse ja korteriomaniku õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine Mustamäe I, II, ja III mikrorajooni näitel
PhD URMAS ARUMÄE, dotsent, õiguse- ja avaliku halduse õppetool, EBS
Ettekanne (.pdf) 

Mustamäe I, II ja III mikrorajooni terviklik ümberhoonestamine: rahastamise võimalused
PhD ANDRES TUPITS, dotsent, õiguse- ja avaliku halduse õppetooli juhataja kt, EBS
Ettekande teesid (.pdf) 

Linn elamiseks, elamine linnas - Mustamäe visioon
Prof IRINA RAUD, ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetool, Tallinna Tehnikaülikool
Ettekanne (.pdf) 

Valmisolek muutusteks: Mustamäe korteriomanike uuring 2012
Prof MATI HEIDMETS, Psühholoogia instituut, Tallinna Ülikool
Uuringu kokkuvõte (.pdf)

Viimati muudetud: 26.03.2014