Tallinna Kommunaalamet 2008

 

Tallinna Kommunaalameti tegevused heakorrakuu jooksul: 

  • 8. maiks 2009 paigaldatakse ühissõidukite ootealadele 51 pinki ja 29. maiks 2009  128 prügikasti;
  • teostatakse tänavate ja kergliiklusteede survepesu;  
  • teostatakse ühissõidukite ootealade ja neil paiknevate prügikastide pesu.

           

Viimati muudetud: 16.04.2009