Linnaosad teevad 2008

 

Linnaosade valitsused korraldavad heakorratalguid kõikides linnaosades. Koristustöödele kaasatakse mittetulundusühinguid, korteriühistuid, koolide õpilasi, noorte organisatsioone, üliõpilasi jt. Alljärgnevalt on nimetatud põhilised heakorrakuu tegevused linnaosades:

  • Omavoliliste prügimägede likvideerimine;
  • Istepinkide ja prügikastide remont ja uute paigaldamine haljasaladele ja parkidesse;
  • Puuokste lõikamine, kujundus- ja sanitaarraietööd, võsaraie, puhastatakse tähtsamate teede ääred ja kraavid;
  • Elanikele ja korteriühistutele istikute jagamine;
  • Tänavasiltide asendamine ja puhastamine ning puuduvate tänavasiltide paigaldamine;
  • Haljasalade, parkmetsade ja parkide suurpuhastus ja lehtede riisumine;
  • Vanade ja peremeheta autovrakkide äravedu;
  • Ebaseaduslikult paigaldatud reklaamkandjate ning ebaseaduslikult ehitatud garaažide ja kuuride likvideerimine.

 

 

Viimati muudetud: 16.04.2008