Sellelt lehelt leiad kogu info Tallinna strateegilise planeerimise kohta, sealhulgas Tallinna  arengustrateegia "Tallinn 2035" (tööpealkirjaga "Tallinna arengukava 2021+") koostamise kohta, mis seab sihid tervele linnale järgmiseks 15 aastaks. 
 
17.12.2020 võttis Tallinna Linnavolikogu vastu Tallinna uue arengustrateegia "Tallinn 2035".
Arengustrateegiat saad vaadata veebirakenduses, mis on arengustrateegia interaktiivne veebileht koos kaartide, illustratsioonide ja pildimaterjaliga. Eelkõige soovitamegi tutvuda just veebirakendusega, mis on arengustrateegia tutvustamise peamine kanal, mis muudab selle hoomatavamaks, visualiseerib teavet arengustrateegia elluviimise kohta ja aitab teadvustada linna eesmärke. Lisaks on arengustrateegia koos täiendavate dokumentidega avalikustatud siin