09.02.2011

Gümnaasiumi ühiskatsetega liitub neljas kool

Alates 2008. aastast on kolm Tallinna kesklinna kooli, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna Reaalkool teinud ühiselt sisseastumiskatseid 10. klassidesse sisseastujatele. 2011.aastast liitub ühiskatsetega neljanda koolina Tallinna 21. Kool.

Ühiskatsed hoiavad kokku õpilaste aega, energiat ja vähendavad emotsionaalset pinget. Katsetele registreerumiseks ja tulemuste teadasaamiseks on loodud ühiskatsete infosüsteem, mis avatakse registreerumiseks 1. märtsist kuni 17.märtsini. Ühiskatsed toimuvad 21. märtsil kell 10.00 korraga kõigis neljas koolis. 

Sisseastujate teadmisi testitakse põhikooli õppekava baasil eesti keeles, milles arvestatakse ühtlasi ka üldvõimekust, matemaatikas, füüsikas ja inglise keeles (prantsuse keele õppesuunal ka prantsuse keeles). Ühekordselt testi sooritamisega kvalifitseeruvad õpilased oma eelistuse järgi korraga valitud koolide pingeridades. Testide tulemuste ja vestluste põhjal komplekteeritakse gümnaasiumid õpilastega. 

Täpsem informatsioon asub koolide kodulehekülgedel www.gag.ee; www.tik.edu.ee; www.real.edu.ee; www.21k.ee  

 

Hendrik Agur
Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor
hendrik.agur@gag.ee 
tel 5077757

Toomas Kruusimägi
Tallinna Inglise Kolledži direktor
toomas.kruusimagi@tik.edu.ee 

Gunnar Polma
Tallinna Reaalkooli direktor
gunnar.polma@real.edu.ee 

Naida Toomingas
Tallinna 21. Kooli direktor
naida@21k.ee

Uudise rubriigid: